Parkoviště

Vysvětlivky

Parkovací místa bez označení [P]: Vyhrazena pro klienty posilovny HH-GYM. Parkování na těchto místech je bezplatné.

Parkovací místa s označením [P] Soukromá místa, která nejsou určena pro zákazníky posilovny HH-GYM a je zakázáno na nich parkovat.